Bencúrova 13, 040 01 Košice, č.tel.: 055/6220640, 0904 876 992, email: sopkrkke@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
11.05.
2021
Valné zhromaždenie KRK SOPK 2021
Kategória: Aktivity Vydané dňa:27.05.2021 (28x prečítané)

V súlade so Stanovami SOPK schválenými Zhromaždením delegátov SOPK dňa 29.4.1999 v Bratislave, zvoláva Predstavenstvo Košickej regionálnej komory SOPK pravidelne raz za rok Valné zhromaždenie KRK SOPK.


Termín Valného zhromaždenia Košickej regionálnej komory SOPK bol stanovený na 11.5.2021. V súlade s aktuálne platnými všeobecnými opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu a na základe rozhodnutia vedenia SOPK sa Valné zhromaždenie Košickej regionálnej komory SOPK uskutočnilo HLASOVANÍM PER ROLLAM.Zápisnica z písomného hlasovania VZ KRK SOPK 2021

Zdroj článku: Košická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri
Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora