Bencúrova 13, 040 01 Košice, č.tel.: 055/6220640, email: sopkrkke@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
PROJEKT - CEZHRANIČNÉ PORTFÓLIO INOVAČNÝCH SLUŽIEB
Kategória: Informácie Vydané dňa:21.08.2017 (1452x prečítané)CEZHRANIČNÉ PORTFÓLIO INOVAČNÝCH SLUŽIEB


"Budujeme partnerstvá"


Projekt "CEZHRANIČNÉ PORTFÓLIO INOVAČNÝCH SLUŽIEB" podporovaný programom "Interreg V-A Slovakia-Hungary Cooperation" má za cieľ zlepšenie produktivity práce, konkurencieschopnosti, inovatívnosti podnikov ako aj infraštruktúry v oblasti výskumu a vývoja. V prvom rade sa zameriava na posilnenie a zlepšenie kapacity a efektívnosti spolupráce medzi slovenskými a maďarskými obchodnými a priemyselnými komorami, a to prostredníctvom získavania vedomostí a skúseností zamestnancov v oblasti špecifických inovačných služieb pre podnikateľov.


Prostredníctvom novo vyvinutého on-line nástroja budú komory zhromažďovať a poskytovať všetky informácie o infraštruktúre výskumu a vývoja a inovačných službách v oblasti juhovýchodného Slovenska a severovýchodného Maďarska na jednom mieste, ktoré je pre záujemcov k dispozícii 24 hodín denne. Predstavitelia slovenských a maďarských spoločností a vedecko-výskumných inštitúcií budú mať príležitosť stretnúť sa osobne a diskutovať o možnej spolupráci. Prostredníctvom moderných riešení IKT, akými sú internet a mobilné aplikácie, ako aj prostredníctvom osobných kontaktov a diskusií podporia komory cezhraničnú spoluprácu zameranú na inováciu.NOVÉ ONLINE PORTFÓLIO VÝSKUMNO-VÝVOJOVÝCH SLUŽIEB: https://inno-service.eu/sk/Na realizácii projektu sa podieľali regionálne obchodné a priemyselné komory z Banskej Bystrice http://bb.sopk.sk/, Košíc http://ke.sopk.sk/, Nogradu http://www.nkik.hu/hu/, Hevesu http://www.hkik.hu/hu/ a regiónu Boršod-Abaúj-Zemplén http://www.bokik.hu/hu/. Projekt je pod vedením Banskobystrickej regionálnej komory SOPK. Začiatok projektu bol 1.10.2017 s trvaním 16 mesiacov. Rozpočet projektu je vo výške 162 174,60 EUR, z čoho 137 848,41 EUR predstavuje spolufinancovanie ERDF.


Viac informácií o programe: http://www.skhu.eu/


*Obsah tohto článku nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.Zdroj článku: Košická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
Projekty
Partneri
Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora