Bencúrova 13, 040 01 Košice, č.tel.: 055/6220640, 0904 876 992, email: sopkrkke@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Projekty realizované SOPK

Odkaz na stránku komora.sk - zoznam všetkých projektov


logo_CMC Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP

Enterprise Europe Network

logo_EEN

ERASMUS+

Interreg VA SR-CR

Interreg Danube Transnational Programme. Projekt Smart Factory HUB je zameraný na skvalitnenie rámcových podmienok pre inovácie v oblasti „inteligentnej výroby“
Projektom Learning By Doing má Bratislavská RK spoločne s partnermi projektu za cieľ zatraktívniť duálne vzdelávanie pre žiakov a budúcich študentov stredných škôl.
Ciele projektu:
  • Zlepšiť spoluprácu aktérov zapojených do duálneho vzdelávania prostredníctvom regionálnych, národných a nadnárodných partnerstiev.
  • Vytvorenie expertnej skupiny v oblasti duálneho vzdelávania.
  • Získavanie informácií, inšpirácií, podkladov, good practices analýz v oblasti duálneho vzdelávania v partnerých krajín.
  • Výmenné návštevy expertov v partnerských krajinách.
  • Modernizácia systému duálneho vzdelávania.

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/learning-by-doing
http://www.vzdelavanimkuspechu.sk/
Program Interreg CENTRAL EUROPE - Projekt I-CON (Improving COmpetences and skills through Food sector InNovations)
s hlavnými oblasťami bezpečnosť, balenie, dizajn a mechatronika potravín je určený pre malé a stredné podniky pôsobiace v oblasti agropotravinárstva. Cieľom projektu je podporiť inovatívne potravinárske produkty, služby a procesy a generovanie nových pracovných miest v problematických regiónoch.

Výzva na pripojenie sa k projektu
I-CON Project Newsletter č. 1
I-CON Project Newsletter č. 2
I-CON Project Newsletter č. 3
I-CON Project Newsletter č. 4
Food sector global market trend analysis report
Regional food sector diagnosis report
Projekt ARTISTIC – Zhodnotenie nehmotného kultúrneho dedičstva (NKD) pre miestny udržateľný rozvoj v regiónoch Strednej Európy

Newsletter č.1
Newsletter č.2
Newsletter č.3
Newsletter č.4
Leták Artistic
Brožúra Artistic

Rozvoj regionálnej spolupráce a podpora ekonomickej integrácie
Rozvoj stredného odborného vzdelávania
Partneri
Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora