Bačíkova 5, 040 01 Košice, č.tel.: 055/6220633, č.faxu: 055/6998094, email: sopkrkke@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
:: Kategória článkov: semináre
19.09.
2017
Medzinárodná konferencia o informačnej bezpečnosti - CyberSecurity 2017
Kategória: semináre Vydané dňa:08.09.2017 (23x prečítané)
21.09.
2017
Seminár - Význam INCOTERMS 2010 v platobných operáciách so zahraničím
Kategória: semináre Vydané dňa:18.08.2017 (56x prečítané)
21.09.
2017
Seminár - VYJEDNÁVACIE ZRUČNOSTI PRE OBCHOD A NÁKUP
Kategória: semináre Vydané dňa:24.08.2017 (55x prečítané)
25.09.
2017
Konzultačný deň - Efektívne obchodovanie s Čínou
: nové : Kategória: semináre Vydané dňa:18.09.2017 (37x prečítané)
04.10.
2017
Seminár - KOŠICKÉ KONZULTAČNÉ DNI K COLNEJ PROBLEMATIKE
Kategória: semináre Vydané dňa:24.08.2017 (38x prečítané)
09.10.
2017
Seminár - MANAŽMENT - VEDENIE TÍMOV
: nové : Kategória: semináre Vydané dňa:19.09.2017 (52x prečítané)
12.10.
2017
Seminár - ČASOVÝ A VECNÝ MANAŽMENT V ZAHRANIČNOM OBCHODE
Kategória: semináre Vydané dňa:21.08.2017 (41x prečítané)
24.10.
2017
Seminár - Základný odborný colný kurz (Minimum colného deklaranta)
Kategória: semináre Vydané dňa:18.08.2017 (40x prečítané)
09.11.
2017
Seminár - Vybrané problémy otvárania a spracovania zahraničných trhov
Kategória: semináre Vydané dňa:24.08.2017 (38x prečítané)
30.11.
2017
Seminár - DOKUMENTÁRNY AKREDITÍV V PLATOBNOM STYKU SO ZAHRANIČÍM
Kategória: semináre Vydané dňa:21.08.2017 (38x prečítané)
Projekty
Partneri

Obchodná komora v Čiernej Hore

Iné
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora