Bencúrova 13, 040 01 Košice, č.tel.: 055/6220633, email: sopkrkke@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
Systém duálneho vzdelávania

Zo zákona o odbornom vzdelávaní sú na webe SOPK povinne zverejňované:


Projekty
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora