Bencúrova 13, 040 01 Košice, č.tel.: 055/6220633, email: sopkrkke@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
* Služby: Inzercia v mesačníku OPH

VIII. Ceny za inzerciu v periodiku SOPK - Obchod, priemysel, hospodárstvo:

Predstavujeme Obchod, priemysel, hospodárstvo aj ako sprostredkovateľa informácii, ktoré sú pre podnikateľské subjekty prostriedkom k realizácii ich predmetu činnosti.

Náklad a distribúcia: OPH vychádza v náklade 2 600 kusov a je priamo zasielaný na adresy podnikateľských subjektov podľa pravidelne aktualizovanej databázy členov komory. Obchod, priemysel, hospodárstvo podnikatelia vnímajú hlavne ako poradenské periodikum, ktoré pravidelne sprostredkováva informácie o chystaných stretnutiach (misie podnikateľov, veľtrhy ap.) či konkrétne ponuky výrobnej alebo obchodnej spolupráce so zahraničnými firmami.

Prečo inzerovať v periodiku SOPK?

 • Cielená skupina – priama distribúcia periodika podnikateľom.


INZERCIA – rozmery a cena
Zľavy:

 • z uvedených cien poskytujeme členom SOPK základnú zľavu 50 %.
 • tri opakovania za sebou: 8 %
 • štyri a viac opakovaní za sebou: 10 %

Technické údaje:

 • Technika tlače: hárkový ofset.
 • Raster: 60 liniek.
 • Podklady na médiách: (e-mail, CD), kompozitný PDF súbor na 300 dpi v CMYKu.

Nová forma inzercie – VIZITKA:

 • rozmer štandardnej vizitky
 • obojstranná potlač
 • predná strana – logo firmy, obchodný názov, sídlo, ďalšie identifikačné údaje
 • zadná strana – predmet činnosti (výber) – max. 10 riadkov

Termín dodania podkladov - rok 2020:
ČísloUzávierka (články + inzercia)Inzercia (objednávky)Vychádza
2020-224.1.202020.1.20193.2.2020
328.2.24.2.2.3.
427.3.23.3.6.4.
524.4.20.4.4.5.
622.5.18.5.1.6.
726.6.22.6.6.7.
824.7.20.7.3.8.
927.8.24.8.7.9.
1025.9.21.9.5.10.
1123.10.19.10.2.11.
1227.11.23.11.7.12.
2021-118.12.202014.12.20204.1.2021

Kontakt:
Ing. Bibiána Gunišová, tlačová tajomníčka SOPK,
č.tel.: +421 2 67202614
e-mail: bibiana.gunisova@sopk.sk

Projekty
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora