Bencúrova 13, 040 01 Košice, č.tel.: 055/6220640, email: sopkrkke@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
05.12.
2020
PROJEKT SARIO: Prax pre univerzity, riešenia pre firmy
Kategória: Informácie Vydané dňa:04.11.2020 (18x prečítané)

Potrebujete perspektívne mladé talenty pre svoje pracovné pozície?

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so šiestimi fakultami z celého Slovenska spúšťa 3. ročník projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 3.0 zameraný na prepájanie firiem a univerzít.Spolupráca univerzít so súkromným sektorom je vzájomne výhodná a prináša:

• univerzitám možnosť skvalitniť poskytované vzdelanie priamym prepojením s praxou a získať podporu pre svoj výskum a vývojov

• firmám príležitosť nájsť a vychovať si nové talenty a využiť kapacity univerzít pre svoju inovačnú činnosť

• študentom možnosť nadobudnúť praktické zručností a dostať sa do kontaktu s potenciálnym zamestnávateľomV rámci projektu majú firmy možnosť do 5. decembra 2020 predkladať:

1. témy bakalárskych, diplomových a dizertačných prác na základe zadaní z praxe, ktoré potrebujú vyriešiť

2. ponuky stáží pre študentov

3. návrhy oblastí pre vytvorenie spoločných výskumno-vývojových projektov s fakultouSARIO na základe týchto tém spáruje jednotlivé firmy s fakultami a usporiada online matchmaking podujatia, na ktorých budú môcť výskumníci, profesori a študenti nadviazať priamy kontakt s predstaviteľmi firiem a naštartovať spoluprácu na navrhovaných témach.Kontakt: Alexandra Gačevičová, manažérka agendy služieb v oblasti prepájania univerzít s firmami Email: alexandra.gacevicova@sario.sk, Tel: +421 910 828 214VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTEZdroj článku: Košická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
Projekty
Partneri
Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora