Bencúrova 13, 040 01 Košice, č.tel.: 055/6220640, email: sopkrkke@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
29.09.
2020
Deň otvorených dverí Úradu priemyselného vlastníctva SR
Kategória: semináre Vydané dňa:09.09.2020 (28x prečítané)

Košická regionálna komora SOPK si Vás dovoľuje pozvať na:DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SRTERMÍN: 29. september 2020 (utorok)

MIESTO: Košická regionálna komora SOPK, Bencúrova 13/A, Košice


Deň otvorených dverí bude mať formu bezplatných konzultácií šitých na mieru s pracovníkmi Úradu priemyselného vlastníctva SR.


ZAMERANIE KONZULTÁCIÍ:

• všeobecný prehľad v oblasti ochrany duševného vlastníctva

• patenty, ochranné známky, dizajny, kedy je výhodné chrániť

• čo robiť v prípade, keď priemyselno-právna ochrana nie je výhodná, utajenie, úschova

• rešerš v databázach patentov, ochranných známok, dizajnov

• autorské právo


Čas začatia konzultácie a jej trvanie bude dohodnuté vopred s každým záujemcom individuálne. Priemerná dĺžka konzultácie je 30 minút.


VIAC INFORMÁCIÍ


REGISTRÁCIA (do 24.9.2020, 16.00 hod)


Účasť na podujatí je b e z p l a t n á na základe registrácie.
p>Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v súvislosti s aktuálnym vývojom epidemiologickej situácie si pri nami organizovaných aktivitách vyhradzujeme právo zmeny formy, termínu ako aj zrušenia podujatia. Zaplatený účastnícky poplatok Vám v daných prípadoch bude vrátený v plnej výške.

Zdroj článku: Košická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
Projekty
Partneri
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora