Bencúrova 13, 040 01 Košice, č.tel.: 055/6220640, email: sopkrkke@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
VÝZVA pre výrobné spoločnosti zo Slovenska v rámci medzinárodného projektu PREPÁJAJÚCEHO KREATÍVNY PRIEMYSEL A VÝROBNÉ SPOLOČNOSTI
Kategória: Aktivity Vydané dňa:17.06.2020 (30x prečítané)

Košická regionálna komora SOPK si Vám na základe spolupráce so Slovak Business Agency a Creative Industry Košice dovoľuje dať do pozornosti výzvu pre výrobné spoločnosti zo Slovenska v rámci medzinárodného projektu COCO4CCI, ktorý prepája kreatívny priemysel s pokrokovými výrobnými spoločnosťami (AVM – advanced manufacturing*).



Súčasná situácia núti spoločnosti k inováciám a úsporám. Otvorený a kreatívny prístup môže byť spôsob ako dosiahnuť oboje. V rámci projektu pripravujú partneri aktivity pre spoločnosti, ktoré sú otvorené spolupráci s kreatívnym priemyslom, a ktoré hľadajú kreatívne podnety pri riešení otázok ďalšieho rozvoja. Spoločnosti, ktoré sa rozhodnú zapojiť do projektu, budú prepojené na tvorivých ľudí, ktorí im pomôžu nájsť riešenia „šité na mieru“.


AKO SA MÔŽEM ZAPOJIŤ ?


Záujemcovia sa môžu prihlásiť pod týmto linkom do 15. júla 2020. K výzve pripravujú partneri projektu aj dva krátke online semináre, kde poskytnú viac informácií o projekte, samotnej výzve, úspešných príkladoch spoluprác a podporných finančných nástrojoch:


- 1.7.2020 Webinár č. 1: Kreativita ako hnací motor inovácií

- 8.7.2020 Webinár č. 2: Financovanie kreatívnych inovácií. Prečo majú inovácie zmysel aj v čase krízy a ako ich podporiť?



AKÉ BENEFITY PRINÁŠA ÚČASŤ NA PROJEKTE ?

• riešenia „šité na mieru“ vašim potrebám

• prístup k sieti kreatívcov, pokrokových spoločností a spolupracujúcich organizácií

• možnosť zviditeľniť vašu spoločnosť

• účasť na projekte s cezhraničným presahom

• podporu pri hľadaní finančných nástrojov zameraných na kreatívne spolupráce

• bezplatné konzultácie a poradenstvo Slovak Business Agency súvisiace s výzvou (platí pre zapojené malé a stredné podniky)


* Advanced manufacturing (AVM) – pokroková alebo moderná výroba spočíva vo využívaní inovatívnych technológií a postupov na zvyšovanie konkurencieschopnosti vo výrobných odvetviach.



VIAC INFORMÁCIÍ O VÝZVE



KONTAKT:

Denisa Rášová - Manager of International Activities

Tel.: +421 2 20 363 172

Email: rasova@sbagency.sk

Web: www.sbagency.sk



Zdroj článku: Košická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
Projekty
Partneri
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora