Bencúrova 13, 040 01 Košice, č.tel.: 055/6220640, email: sopkrkke@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
01.07.
2020
SARIO: INTRASTAT - WEBINÁR
Kategória: semináre Vydané dňa:12.06.2020 (20x prečítané)

Košická regionálna komora SOPK si Vám dovoľuje dať do pozornosti webinár Exportnej akadémie pre slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja na tému INTRASTAT.TERMÍN: 1. - 2. JÚL 2020


Organizátorom online webinára je Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“.


Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie 1. mája 2004 došlo k viacerým zmenám v oblasti medzinárodnej výmeny tovarov medzi členskými štátmi Únie. Jednou z významných zmien je uplatňovanie princípu voľného pohybu tovaru, čo sa v praxi prejavilo odstránením colných formalít pri obchodovaní medzi členskými štátmi Únie.


Ich odstránením došlo k výpadku zdroja informácií, preto bolo treba zaviesť systém, ktorý nahradí tento výpadok – systém INTRASTAT. Hospodárskym subjektom teda pribudla nová povinnosť v podobe pravidelného podávania hlásení INTRASTAT.


Cieľom webinára je oboznámiť účastníkov s metodikou zberu štatistických údajov a s postupom pri príprave štatistického hlásenia. Lektorom webinára bude skúsený odborník na danú oblasť, Ing. Tibor Vojtko, odborný poradca pre oblasť cla a bývalý colník.


Webinár je určený pre všetkých, ktorí obchodujú s tovarom medzi členskými štátmi EÚ a ktorí chcú úspešne zvládnuť agendu INTRASTAT.


Účast na podujatí je pre registrovaných účastníkov spĺňajúcich podmienky BEZPLATNÁ.VIAC INFORMÁCIÍ O PROGRAME A REGISTRÁCIIZdroj článku: Košická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
Projekty
Partneri
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora