Bencúrova 13, 040 01 Košice, č.tel.: 055/6220633, email: sopkrkke@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
!!! O Z N A M !!! o obmedzenom režime od 16. marca 2020 do odvolania
Kategória: Informácie Vydané dňa:13.03.2020 (103x prečítané)


Vážení členovia a klienti KRK SOPK,vzhľadom na prijaté epidemiologické usmernenia hlavného hygienika SR Vám oznamujeme, že kancelária Košickej regionálnej komory SOPK bude od pondelka 16. marca 2020 pracovať v obmedzenom režime do odvolania.


Vydávanie papierových originálov ONP/CO alebo iných osvedčení  budeme zabezpečovať osobne žiadateľovi po telefonickom dohovore, a to iba na základe objednania na konkrétny čas, aby sa zamedzilo hromadeniu osôb v priestoroch KRK SOPK. Povinnosť pre klientov SOPK pri preberaní osvedčení je nosiť rúška/respirátory alebo ich náhradu. Obmedzenie stránkových hodín KRK SOPK je na čas od 09.00 – 12.00 h.

Všetky ostatné náležitosti budeme vybavovať elektronickou, telefonickou a písomnou formou.


Zároveň Vám týmto oznamujeme, že od uvedeného dátumu nebudeme prijímať platby v hotovosti. Platby je potrebné realizovať bankovým prevodom na účet KRK SOPK.Naďalej nás nájdete na nižšie uvedených kontaktoch:


Telefón: 055/622 06 40 alebo 0904 429 568


E-mail: sopkrkke@sopk.sk alebo certifikaty.ke@sopk.sk


Poštová adresa: Košická regionálna komora SOPK, Bencúrova 13, 040 01 KošicePrijatím týchto opatrení máme na zreteli ako Vaše zdravie, tak aj zdravie zamestnancov kancelárie KRK SOPK. Sme presvedčení, že zodpovedným prístupom nás všetkých, zvládneme poskytovať naše služby k Vašej spokojnosti aj naďalej a zároveň prispieť svojou troškou k úsiliu obmedziť šírenie koronavírusu.Ďakujeme za pochopenie,

Tím KRK SOPKZdroj článku: Košická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
Projekty
Partneri
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora