Bencúrova 13, 040 01 Košice, č.tel.: 055/6220633, email: sopkrkke@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
PRESUN TERMÍNU - Seminár: INCOTERMS 2020
Kategória: semináre Vydané dňa:09.03.2020 (41x prečítané)

Vzhľadom na preventívne opatrenia, ktoré boli prijaté vo vzťahu k možnosti šírenia nákazy vírusu COVID-19 (koronavírus) Vládou SR ako aj odporúčaniam, ktoré vydalo mesto Košice a Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach budú podujatia plánované v mesiaci marec presunuté na nový termín, ktorý bude špecifikovaný po stabilizácii situácie.


Seminár: INCOTERMS 2020



TERMÍN: z pôvodného termínu (27.marec 2020) sa podujatie bude konať v náhradnom, dodatočne stanovenom termíne


MIESTO: Košická regionálna komora SOPK, Bencúrova 13/A, Košice


Obchodné doložky podľa Pravidiel INCOTERMS sú dôležitou súčasťou zmlúv v medzinárodnom obchode. Slovenská obchodná a priemyselná komora je akreditovanou inštitúciou pre výklad a poradenstvo INCOTERMS-u.


Vzhľadom na aktuálne zmeny pri výklade tuzemských a medzinárodných obchodných pravidiel platných od 1.1.2020 Vás pozývame na odborný seminár INCOTERMS 2020.


Cieľom seminára je analýza práv a povinností predávajúceho a kupujúceho pre 11 obchodných doložiek podľa Pravidiel INCOTERMS 2020 a metodika správnej praxe na ich správny výber a uplatnenie pri intra- a extra-komunitárnom obchode s tovarom.


Lektorom seminára je Ing. J. Knopp, CSc. - špecialista SOPK na reguláciu medzinárodného obchodu, zodpovedný redaktor za slovenské vydanie INCOTERMS 2020.


Viac informácií o podujatí nájdete v priloženej pozvánke.


Svoj PREDBEŽNÝ ZÁUJEM môžete vyjadriť prostredníctvom nasledujúceho ODKAZU


Zároveň Vám ponúkame možnosť kúpy novej publikácie INCOTERMS 2020 na mieste v dvojjazyčnom znení (slovensko - anglickom): člen SOPK - 32,90 EUR s DPH, nečlen - 45 EUR s DPH.


V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť. Detaily k platbe Vám budú zaslané po finálnej registrácii.



Zdroj článku: Košická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
Projekty
Partneri
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora