Bencúrova 13, 040 01 Košice, č.tel.: 055/6220640, email: sopkrkke@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
PROJEKT SARIO: Prax pre univerzity, riešenia pre firmy
Kategória: Aktivity Vydané dňa:04.12.2019 (78x prečítané)

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so 6 fakultami univerzít spúšťa ďalší ročník projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy. Projekt je súčasťou SARIO Služieb v oblasti transferu technológií a výskumu a nadväzuje na úspešný pilotný projekt realizovaný v Trenčianskom kraji.Zapojte sa do projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy aj Vy! realizovaný v Trenčianskom kraji.


Spolupráca s univerzitami je vzájomne výhodná a prinesie Vám:


• príležitosť nájsť a vychovať si nové talenty a využiť výskumno–vývojové kapacity univerzít pre riešenie Vašich praktických úloh

• študentom možnosť nabrať praktické skúsenosti a dostať sa do kontaktu s potenciálnym zamestnávateľom

• univerzitám možnosť skvalitniť poskytované vzdelanie priamym prepojením s praxouV rámci projektu Vám ponúkame 3 možnosti spolupráce. Do 15. januára 2020 môžete mailom predkladať:


• Témy bakalárskych, diplomových a dizertačných prác na základe zadaní z praxe, ktoré potrebujete vyriešiť

• Ponuky stáží pre študentov

• Návrhy oblastí pre vytvorenie spoločných výskumno-vývojových projektov s fakultouPo zozbieraní navrhovaných tém záverečných prác a oblastí možnej spolupráce od firiem, jednotlivé fakulty vyselektujú tie, ktoré vedia v rámci svojej špecializácie a kapacít pokryť.

Následne sa na jednotlivých fakultách uskutočnia podujatia, kde vybrané firmy dostanú priestor predstaviť seba, navrhované témy spolupráce a osobne sa stretnúť priamo so študentmi, výskumníkmi a vedením fakulty.


Ak máte záujem zapojiť sa do projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy aj Vy!, kontaktujte koordinátorku projektu Alexandru Gačevičovú na adrese gacevicova@sario.sk.VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTEZdroj článku: Košická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
Projekty
Partneri
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora