Bencúrova 13, 040 01 Košice, č.tel.: 055/6220640, email: sopkrkke@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
19.11.
2019
Konferencia: KOMPLEXNÉ MOŽNOSTI PODPORY MSP
Kategória: Aktivity Vydané dňa:26.11.2019 (248x prečítané)

Konferencia: KOMPLEXNÉ MOŽNOSTI PODPORY MSP
Pod záštitou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu organizovala Košická regionálna komora SOPK 19. novembra 2019 konferenciu zameranú na komplexné možnosti podpory malých a stredných podnikov. O šírenie tejto dôležitej témy prejavili záujem nielen inštitúcie, ktoré danú podporu poskytujú, ale najmä podnikatelia z celého východného Slovenska.


Existujú mnohé schémy podpory, o ktorých podnikatelia často nevedia. Z tohto dôvodu bolo cieľom zorganizovať podujatie, na ktorom mali zúčastnení možnosť získať stručný prehľad o možnostiach rôznych foriem podpory, či už na domácom trhu alebo pri obchodovaní a vzťahmi so zahraničnými partnermi.


Ďalšie tematické bloky konferencie sa venovali téme prepájania vzdelávania s praxou, formám podpory v najmenej rozvinutých okresoch či aktuálnym výzvam na projekty financované z EŠIF. Pozvanie prihovoriť sa podnikateľom v rámci zahájenia konferencie prijal aj primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.


Partnermi podujatia boli Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, Mesto Košice, agentúra SARIO, agentúra SBA, Eximbanka, Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Univerzitný vedecký park TECHNICOM, Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice a Prešovská regionálna komora SOPK.Viac fotografií z podujatia nájdete TU.Zdroj článku: Košická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
Projekty
Partneri
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora