Bencúrova 13, 040 01 Košice, č.tel.: 055/6220633, email: sopkrkke@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
12.04.
2019
Kooperačné B2B podujatia v rámci "SUMMIT 16+1" (CEE+CHINA), 12. apríl, Dubrovník
Kategória: obchodné fóra Vydané dňa:11.03.2019 (73x prečítané)

Košická regionálna komora SOPK si Vám dovoľuje dať do pozornosti nasledujúce kooperačné podujatia určené pre podnikateľov, ktoré sa budú konať počas 8. samitu Číny a krajín strednej a východnej Európy ("Summit 16+1") 12. apríla 2019 v chorvátskom Dubrovníku.1) 16+1 ECONOMIC FORUM 2019


Ekonomické fórum je organizované Ministerstvom hospodárstva Chorvátskej republiky spolu s Chorvátskou obchodnou komorou a bude pozostávať z niekoľkých diskusných panelov na témy ako sú infraštruktúra, investície, priemysel, obchod, kreatívny priemysel, cestovný ruch a turizmus. Keďže cieľom fóra je prepájanie výrobcov a predajcov z Číny a 16 krajín strednej a východnej Európy s potenciálnymi zákazníkmi, súčasťou podujatia budú aj B2B stretnutia.


Pre účasť na B2B je nutná online registrácia s termínom najneskôr do 1. apríla 2019.


Viac informácií o programe podujatia a registrácii: https://croatia-forum2019-ceec-china.hgk.hr/2) China - CEEC SMEs Matchmaking Event


Organizátorom tohto kooperačného podujatia je Bank of China a je zamerané vyslovene na B2B stretnutia s čínskymi spoločnosťami.


Podujatia sa zúčastní aj podnikateľská delegácia pod vedením p. Pavla Antaliča, predsedu Slovensko-čínskej podnikateľskej rady pri SOPK. S Bank of China má dohodnutú spoluprácu práve SČPR-SOPK.


Posledného kooperačného podujatia cezhraničnej spolupráce vo formáte 16+1, v Budapešti v roku 2017, sa zúčastnilo viac ako 400 firiem zo strednej a východnej Európy a Číny. V novembri 2018, počas 1. ročníka China International Import Expo v Šanghaji, organizovala Bank of China podobné kooperačné stretnutie, ktorého sa zúčastnilo viac ako 4400 firiem z celého sveta.


Nadchádzajúci ročník kooperačného podujatia China-CEEC SMEs Matchmaking Event je zameraný na štyri hlavné oblasti:

 informačné a komunikačné technológie,

 cestovný ruch,

 vzdelávanie a kultúry,

 doprava a infraštruktúra.


Viac informácií: http://scjbc.eu/aktuality/pozvanka-na-podujatie-ceec-china-smes-matchmaking-event-2019


Slovensko-čínska podnikateľská rada pri SOPK v spolupráci s Bank of China pozýva slovenské podnikateľské subjekty, ktoré by mali záujem sa tohto podujatia zúčastniť, aby nahlásili svoj predbežný záujem najneskôr do 18. marca 2019.Nakoľko sa obidve podujatia konajú paralelne na rovnakom mieste Vás v prípade doplňujúcich otázok, či záujmu zúčastniť sa niektorého z vyššie uvedených kooperačných podujatí prosíme kontaktovať:


Mgr. Igor Paulíček, PhD. - Útvar medzinárodnej spolupráce SOPK

email: igor.paulicek@sopk.sk

č.tel.: +421 2 67202616

mobil: +421 944 975 045Zdroj článku: Košická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
Projekty
Partneri

Obchodná komora v Čiernej Hore

Iné
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora