Bencúrova 13, 040 01 Košice, č.tel.: 055/6220640, email: sopkrkke@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Platforma pre virtuálne stáže pre firmy a školy s agro/potravinárskym/ekonomickým zameraním.
Kategória: Informácie pre podnikateľov Vydané dňa:06.12.2018 (327x prečítané)

Košická regionálna komora SOPK si Vám dovoľuje dať do pozornosti možnosť zapojenia do Platformy pre virtuálne stáže pre firmy a školy s agro/potravinárskym/ekonomickým zameraním.Platforma pre virtuálne stáže


Radi by sme upriamili pozornosť podnikateľov na novú platformu, ktorá umožní rýchlu efektívnu komunikáciu s potenciálnymi zamestnancami firmy, ktorí sú v súčasnosti študentmi vysokých aj stredných škôl. Komunikácia medzi firmou a študentom (aj s účasťou, resp. dohľadom jeho školy) bude prebiehať cez internet, diaľková forma umožňuje organizovať stáže častejšie a venovať sa rozličnejším témam. To firme umožní ovplyvniť ďalšie smerovanie mladých ľudí.


Význam platformy pre firmy:


· Zapojenie mladých ľudí do riešenia niektorých typov problémov môže priniesť firme nové nápady.

· Firme umožní získať informácie o potenciálnych zamestnancoch, čo im neskôr môže uľahčiť výber. Študentom umožní platforma priamo komunikovať s firmou (potenciálnym zamestnávateľom).

· Firma dáva škole podnety pre výuku, čím dôjde k lepšiemu prepojeniu školy a praxe.

· Virtuálna platforma umožňuje aj komunikáciu s mladými vo vzdialenejších častiach SR, resp. Európy.


V rámci platformy podnik vyhlási tzv. virtuálnu stáž, čiže úlohu, alebo sériu zadaní pre študentov. Tieto úlohy môžu stážisti z nášho regiónu, ale aj z iných častí Európy vypracovať doma a odoslať manažérovi firmy. Úlohy môžu byť stručné, ale aj rozsiahlejšie alebo etapovité (virtuálna stáž by v tom prípade bola dlhšia).


Platforma je plne funkčná, zatiaľ je tam zaregistrovaných 25 vysokých a stredných škôl (cca 200 študentov) zo 4 európskych krajín, číslo však ďalej narastá. Zo slovenských škôl sú v platforme zaregistrované napr. OA Košice – Watsonová, SOŠ ekonomická v Spišskej Novej Vsi. Z VŠ sa stáží bude zúčastňovať Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, vďaka čomu je možné v platforme zadefinovať aj zložitejšie problémy a zadania.


Platforma je v anglickom jazyku, stáže/úlohy je možné zadávať v akomkoľvek jazyku. Pre detailnejšie informácie o postupe je zverejnený aj návod v anglickom (https://iwblabs.pixel-online.org/virtual_platform/) a slovenskom jazyku (http://www.arr.sk/?aktuality&gid=133). Účasť v platforme je bezplatná – vytvorená bola v rámci projektu IWBLabs, financovaného programom Erasmus +.


V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom zapojenia sa do platformy kontaktujte, prosím:

Ján Dzurdženík

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.

Strojárenská 3, 040 01 Košice

Telefón: 055 68 228 16, 0911 260 628

Email: jan.dzurdzenik@arr.sk

www.arr.sk

www.facebook.com/agenturanapodporuregionalnehorozvoja


Zdroj článku: Košická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
Projekty
Partneri
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora