Bencúrova 13, 040 01 Košice, č.tel.: 055/6220633, email: sopkrkke@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
11.12.
2018
Climate-KIC Partner Meeting
Kategória: Aktivity Vydané dňa:06.12.2018 (13x prečítané)

Košická regionálna komora SOPK si Vám dovoľuje dať do pozornosti podujatie "Climate-KIC Partner Meeting", ktoré sa uskutoční 11. decembra (utorok) o 16:00 v Kongresovom centre Technickej univerzity v Košiciach (hlavná budova A, Letná 9, Košice).


EIT Climate-KIC je najväčším európskym súkromným verejným partnerstvom, ktorého cieľom je podporiť inováciu v oblasti klímy a prispôsobenie sa zmene klímy, ktorú podporuje Európska únia. Ich znalostná a inovačná komunita pracuje na urýchlení prechodu na ekonomiku s nulovým obsahom uhlíka. Cieľom EIT Climate je rozšíriť túto komunitu v regióne strednej a východnej Európy.


Podujatie je určené pre všetkých stakeholderov v oblasti inovácií za účelom podpory strategickej spolupráce a spoločného postupu pri riešení výziev v regióne strednej a východnej Európy, ako sú: znečistenie ovzdušia, inteligentné poľnohospodárstvo šetrné k životnému prostrediu, urýchlenie modernizácie budov či znižovanie využívania uhlia.


Viac informácií o podujatí môžete nájsť v pozvánke.


V prípade záujmu sa, prosím, registrujte na: http://bit.do/eCtn4


Podujatie sa uskutoční v anglickom jazyku.


Účasť na podujatí je bezplatná, podmienená registráciou.


V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte prosím:

Ing. Klaudia Šándorová

Technická univerzita v Košiciach

Letná 9, Košice 042 00

+421/ 55 602 2007

klaudia.sandorova@tuke.sk


Zdroj článku: Košická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
Projekty
Partneri

Obchodná komora v Čiernej Hore

Iné
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora