Bencúrova 13, 040 01 Košice, č.tel.: 055/6220633, email: sopkrkke@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
29.11.
2018
Zástupcovia Eurázijskej ekonomickej únie v Košiciach
Kategória: obchodné fóra Vydané dňa:30.11.2018 (169x prečítané)

Vo štvrtok, 29. novembra 2018 sa uskutočnila medzinárodná konferencia na tému Obchodovania na trhoch Eurázijskej ekonomickej únie (ďalej len EAEÚ), v priebehu ktorej experti z Eurázijskej ekonomickej komisie (EEK) predstavili podnikateľskej obci možnosti obchodnej spolupráce medzi krajinami Európskej únie a EAEÚ. Príležitosť spoznať podmienky pôsobenia na trhoch EAEÚ priniesli do Košíc Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR, Bieloruskej republiky v SR, Kazašskej republiky v ČR a SR v spolupráci s Košickou regionálnou komorou SOPK.


Konferencia sa konala pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku a predsedu SOPK a predsedu ICC World Chamber Federation Dr.h.c. doc. Ing. Petra Mihóka, CSc. Podujatia sa zúčastnili členovia diplomatického zboru, zástupcovia Úradu vlády SR, Ministerstva hospodárstva SR, samosprávy, agentúry SARIO a EXIMBANKY ako aj podnikatelia z celého Slovenska.


Hlavné témy podujatia sa týkali najčastejšie sa vyskytujúcich sa výziev v rámci aktuálnej spolupráce medzi krajinami EÚ a EEÚ. Experti počas svojich výstupov odpovedali na otázky vyplývajúce z každodennej praxe medzinárodného obchodu s trhmi krajín EAEÚ. Predstavitelia EEK a vedúci misií krajín EAEÚ pôsobiacich v SR poukázali na dynamický rast ekonomík členských krajín EAEÚ, ktorými sú Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko a Rusko. Spíkri konkretizovali možnosti rozvoja hospodárskych vzťahov so Slovenskom. Jednou z dôležitých tém bola aj výmena informácií medzi EÚ a EAEÚ, napr. vybudovanie informačných systémov s aktuálnymi obchodnými a investičnými príležitosťami. Podujatie bolo zavŕšené podnetnou diskusiou, v rámci ktorej podnikatelia adresovali expertom otázky vyvstávajúcej z ich každodennej praxe obchodovania s trhmi zainteresovaných krajín. Mimoriadne aktuálnou témou bol aj nedávno zavedený nový colný kódex EAEÚ, či spolupráca firiem v rastových odvetviach, konkrétne zaoberajúcich sa navigačnými systémami.


Početná účasť rôznorodého publika ukázala, že slovenskí podnikatelia intenzívne vnímajú perspektívu ďalšej spolupráce s trhmi EAEÚ a silný potenciál rozvoja týchto ekonomík.


Fotografie z podujatia

Prezentácie expertov z Eurázijskej ekonomickej komisie nájdite, prosím, nižšie:

Prezentácia p. Šuchno - riaditeľ Sekcie rozvoja integrácií EEK

Prezentácia p. Ežov - vedúci Oddelenia medzinárodnej spolupráce EEK


Zdroj článku: Košická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
Projekty
Partneri

Obchodná komora v Čiernej Hore

Iné
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora