Bencúrova 13, 040 01 Košice, č.tel.: 055/6220633, email: sopkrkke@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
10.05.
2018
Matchmaking and Networking event/Vysoké Tatry - HUB centrum EIT RawMaterials
Kategória: Aktivity Vydané dňa:22.03.2018 (173x prečítané)

Košická regionálna komora SOPK si Vás dovoľuje pozvať na Matchmaking and Networking event, ktorý sa bude konať 10. až 11. mája 2018 v Hoteli Atrium vo Vysokých Tatrách.


Podujatie je organizované HUB centrom Košice.

Regionálne HUB centrum Košice bolo zriadené v januári 2018 Európskym inovačným a technologickým inštitútom EIT, komunitou pre nerastné suroviny (EIT RawMaterials) v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach. Aktivity HUB centra sú riadené Fakultou baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (FBERG) a jeho cieľom je zmobilizovať všetky zainteresované strany tzv. knowledge trojuholníka, podporiť lokálny ekosystém a pozdvihnúť inovačný potenciál v regióne. To všetko v súlade s európskymi stratégiami.


Matchmaking and Networking event je určený pre podnikateľov z akejkoľvek fázy celého životného cyklu suroviny, pre verejné inštitúcie, výskumníkov, akademikov aj jednotlivcov.


Rokovací jazyk je slovenčina a angličtina. Účasť na podujatí je bezplatná!


Viac informácií o podujatí a registrácii nájdete na stránke.

Zdroj článku: Košická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
Projekty
Partneri

Obchodná komora v Čiernej Hore

Iné
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora