Bačíkova 5, 040 01 Košice, č.tel.: 055/6220633, č.faxu: 055/6998094, email: sopkrkke@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
27.03.
2018
Medzinározný veľtrh MIDEST PARÍŽ 2018
Kategória: výstavy a veľtrhy Vydané dňa:18.01.2018 (80x prečítané)

Košická regionálna komora SOPKsi Vám dovoľuje dať do pozornosti možnosť prezentácie, ktorú Vám ponúka Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci slovenského národného stánku na najväčšom medzinárodnom priemyselnom subkontraktačnom veľtrhu MIDEST 2018, ktorý sa uskutoční v termíne 27. – 30. marca 2018 v Paríži.


MIDEST v tomto roku ponúka zároveň tri doplnkové výstavy, čím vytvoril najväčšie priemyselné podujatie európskej dimenzie vo Francúzsku:


INDUSTRIE Paris - výstava pre výrobné technológie a zariadenia

Smart Industries - výstava venovaná priemyslu budúcnosti

Tolexpo - výstava pre zariadenia a riešenia na spracovanie plechov


Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu MIDEST 2018 uhradí náklady slovenským malým a stredným podnikom so sídlom mimo Bratislavského kraja na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností a organizáciu a účasť na Slovenskom národnom dni.


Registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami treba poslať najneskôr do 15. februára 2018.


Viac informácií o podmienkach účasti ako aj registračný formulár nájdete na stránke http://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/midest-pariz-2018.


Zdroj článku: Košická RK SOPK
Projekty
Partneri

Obchodná komora v Čiernej Hore

Iné
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora