Bačíkova 5, 040 01 Košice, č.tel.: 055/6220633, č.faxu: 055/6998094, email: sopkrkke@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
23.01.
2018
Konferencia „Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2018"
Kategória: Aktivity Vydané dňa:05.01.2018 (49x prečítané)

Košická regionálna komora SOPK si Vám dovoľuje dať do pozornosti pripravovaný 21. ročník ekonomickej konferencie „Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2018“, ktorú organizuje SOPK v spolupráci s podnikateľskou sférou dňa 23. januára 2018 (utorok) od 09.00 do 14.00 h v hoteli CROWNE PLAZA, Hodžovo nám. 2, v Bratislave.


Hlavné témy, ktorými chceme priniesť komplexný obraz o hospodárskom prostredí v roku 2018, budú prezentovať členovia vlády SR a ďalších významných inštitúcií:


- Základné makroekonomické proporcie vývoja ekonomiky Slovenska v roku 2018 z pohľadu podnikov a očakávania hospodárskej sféry

- Súčasný stav a prijaté opatrenia na efektívne čerpanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov

- Rozpočet SR v roku 2018 a hospodársky rast

- Zámery a ciele MH SR na rok 2018 v oblasti hospodárskej politiky

- Prognóza vývoja ekonomiky SR v roku 2018 z pohľadu NBS

- Pohľad a vízia Rady pre rozpočtovú zodpovednosť na vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2018 a možné riziká

- Očakávania podnikateľov – výsledky ekonomického prieskumu


V rámci programu (viď príloha) bude daná možnosť podnikateľom vystúpiť v diskusii s konkrétnymi otázkami a príspevkami.


Prognóza vývoja ekonomiky, ako aj očakávania slovenských firiem spracované na základe výsledkov dotazníkového prieskumu, bude vydaná knižne. Publikáciu dostane každý účastník konferencie.


Viac informácií o programe a prihlášku nájdete tu - zavazna_prihlaska_a_program_makroekonomika2018.pdf.


Zdroj článku: Košická RK SOPK
Projekty
Partneri

Obchodná komora v Čiernej Hore

Iné
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora