Bačíkova 5, 040 01 Košice, č.tel.: 055/6220633, č.faxu: 055/6998094, email: sopkrkke@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
25.10.
2017
Informačný seminár - GDPR: Ochrana osobných údajov
Kategória: semináre Vydané dňa:29.09.2017 (136x prečítané)

Košická regionálna komora SOPK v spolupráci s advokátskou kanceláriou LS Legal s.r.o. si Vás dovoľujú pozvať na informačný seminár GDPR Ochrana osobných údajov, ktorý sa bude konať dňa 25.10.2017 v priestoroch KRK SOPK.


GDPR (General Data Protection Regulation), alebo inak Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, je záväzné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktoré predstavuje ucelenú priamo záväznú právnu úpravu v oblasti ochrany údajov. Na nariadenie reaguje aj naša národná legislatíva, nakoľko v najbližšom čase dôjde aj k prijatiu nového zákona o ochrane osobných údajov, ktorého návrh aktuálne už aj schválila vláda.


Nový zákon o ochrane osobných údajov a nové nariadenie GDPR so sebou prinesú mnoho zmien, na ktoré je potrebné sa dostatočne vopred pripraviť, pričom na tieto zmeny musíte byť pripravený už od 25.05.2018.


Cieľom tohto podujatia je poskytnúť potrebné informácie o dôležitých zmenách v oblasti ochrany osobných údajov a nájsť odpovede na základné otázky, ktoré súvisia s Vašou spoločnosťou a podnikaním.


Viac informácií nájdite, prosím, v priloženej pozvánke a prihláške.


Registrovať sa môžete aj na online odkaze:

Online registrácia


Zdroj článku: Košická RK SOPK
Projekty
Partneri

Obchodná komora v Čiernej Hore

Iné
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora