Bačíkova 5, 040 01 Košice, č.tel.: 055/6220633, č.faxu: 055/6998094, email: sopkrkke@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Možnosť získať ocenenie SENIOR FRIENDLY
Kategória: Informácie Vydané dňa:06.09.2017 (48x prečítané)

KRK SOPK si Vám dovoľuje dať do pozornosti možnosť získať ocenenie v rámci projektu Senior Friendly.


Má Vaša spoločnosť aktívny a cieľavedomý prístup k starším zamestnancom alebo je v kontakte s bývalými pracovníkmi? Vyrábate produkty alebo poskytujete služby, ktoré sú prínosom pre seniorov, prípadne poskytujete výhody a pomoc klientom vo vyššom veku? V tom prípade máte možnosť získať ocenenie Senior Friendly.


Klub Luna Senior Friendly, občianske združenie a Občianske združenie Bagar ako hlavní organizátori vyhlásili v druhej polovici februára 2. ročník súťaže o ocenenie Senior Friendly pre rok 2017. Zámerom je oceniť subjekty, ktoré ponúkajú výhody, služby, výrobky, aktivity a možnosti uplatnenia pre seniorov.


Naša populácia starne a napriek zvyšovaniu počtu občanov v seniorskom veku je táto skupina obyvateľov často na okraji záujmu a života spoločnosti. Nejde však iba o seniorov samotných. Cieľom projektu je upriamiť pozornosť na tých, ktorí prispievajú k tomu, aby sa seniorom žilo lepšie, kvalitnejšie a prispievajú svojimi aktivitami k zmene postojov k seniorom. Je to významná výzva pre celú spoločnosť a privítame všetkých, ktorí sa zapoja.


Prvý, pilotný ročník súťaže Senior Friendly v minulom roku priniesol veľký ohlas a záujem a desiatky prihlášok. To umožnilo udeliť v štyroch kategóriách spolu až deväť ocenení Senior Friendly a 13 čestných uznaní. Teraz pre rok 2017 opäť vyhlasujeme možnosť prihlásiť sa v štyroch kategóriách. Prvou sú veľké a stredné spoločnosti, druhou malé firmy vrátane živnostníkov, treťou miestne a regionálne samosprávy a napokon štvrtou médiá, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie , zdravotnícke zariadenia a neziskové organizácie.


Uzávierka prihlášok do súťaže je 20. septembra 2017. Ocenených vyberie zo všetkých nominácií odborná porota. Organizátori súťaže a projektu privítajú prihlášky do súťaže od subjektov, ktoré sú ústretové k seniorom a robia pre starších viac než je ich povinnosťou.


Viac informácie a tiež podmienky a prihlášku do súťaže o ocenenie Senior Friendly možno nájsť na stránke www.seniorfriendly.sk/.


Zdroj článku: Košická RK SOPK
Projekty
Partneri

Obchodná komora v Čiernej Hore

Iné
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora