Bačíkova 5, 040 01 Košice, č.tel.: 055/6220633, č.faxu: 055/6998094, email: sopkrkke@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
17.02.
2017
Valné zhromaždenie KRK SOPK 2017
Kategória: Volené orgány a voľby Vydané dňa:21.02.2017 (604x prečítané)

Dovoľujeme si Vám oznámiť , že dňa 17.2.2017 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie KRK SOPK, ktorého sa zúčastnili členovia KRK SOPK a pozvaní hostia.
Fotogaléria:

Prezentácia účastníkov VZ KRK SOPK 2017
Registrácia účastníkov VZ KRK SOPK 2017
Prezentácia členov KRK SOPK
Prezentácia členov KRK SOPK
REgistrácia Ing. Ľudmily Čintalanová, konteľka spoločnosti ALFOPA spol s r.o. Košice
Registrácia Ing. Ľudmily Čintalanová, konteľky spoločnosti ALFOPA spol s r.o. Košice
Registrácia členov KRK SOPK
Registrácia členov KRK SOPK
Registrácia členov KRK SOPK
Registrácia členov KRK SOPK
Predsednícky stôl Valného zhromažťdenia KRK SOPK
Predsednícky stôl Valného zhromažťdenia KRK SOPK 2017
Volebná komisia VZ KRK SOPK 20117
Volebná komisia VZ KRK SOPK 20117
Mandátová komisia
Mandátová komisia VZ KRK SOPK 20117
Návrhová komisia
Návrhová komisia VZ KRK SOPK 20117
Príhovor predsedu predstavenstva KRK SOPK Ing. Ladislava Drabika PhD., MBA
Príhovor predsedu predstavenstva KRK SOPK Ing. Ladislava Drabika PhD., MBA
Hostia
Privítanie hostí VZ KRK SOPK 2017
Predsednícky stôl Valného zhromažťdenia KRK SOPK 2017
Predsednícky stôl Valného zhromažťdenia KRK SOPK 2017

Voľby na 6. volebné obdobie SOPK 2017-2022
Ing. Milan Dolný, popredseda predstavenstva KRK SOPK
Ing. Milan Dolný, popredseda predstavenstva KRK SOPK
Hojná účasť na Valnom zhromaždení
Hojná účasť na Valnom zhromaždení
Dr. h. c. Doc. Ing. Peter Mihók, CSc., predseda Svetovej komorovej federácie MOK v Paríži a predseda SOPK
Dr. h. c. Doc. Ing. Peter Mihók, CSc., predseda Svetovej komorovej federácie MOK v Paríži a predseda SOPK
Odovzdávanie Čestných uznaní SOPK
Odovzdávanie Čestných uznaní SOPK
Viac fotiek nájdite, prosím, v našej kompletnej fotogalérii
Tlačová správa- Valné zhromaždenie KRK SOPK 2017

Zdroj článku: Košická RK SOPK
Projekty
Partneri

Obchodná komora v Čiernej Hore

Iné
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora