Bačíkova 5, 040 01 Košice, č.tel.: 055/6220633, č.faxu: 055/6998094, email: sopkrkke@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
ZEP

ZEP
ZARUČENÝ ELEKTRONICKÝ PODPIS


Košická regionálna komora SOPK sa stala registračnou autoritou, ktorá je oprávnená vykonávať certifikačné činnosti a poskytovať akreditované certifikačné služby a zmysle zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a súvisiacej platnej legislatívy SR.

ZEP - zaručený elektronický podpis je právnym ekvivalentom vlastnoručného podpisu. Jeho prednosťou je, že na rozdiel od klasického podpisu, ktorého overenie v prípade sporných situácií dokáže len znalec - grafológ, elektronický podpis je vždy jedinečný, pretože je istou jedinečnou kombináciou znakov, vytvorených prostredníctvom matematického postupu a kódovania.

ZEP sa vyznačuje tromi kľúčovými atribútmi:

 • autentifikácia - zabezpečuje jednoznačnú identifikáciu osoby, ktorá daný dokument podpísala

 • integrita - zaručuje, že zaslaný dokument je originálom t.j. adresátovi bol doručený v nezmenenej podobe,

 • nepopierateľnosť - znemožňuje odosielateľovi poprieť, že on zaslal daný dokument.

 

Kde môžete využiť ZEP
Zaručený elektronický podpis sa dá využiť na stále väčšom množstve úradov.

 • Colná správa

 • Daňova správa

 • Súdy SR

 • Ústredný portál Verejnej správy (portal.gov.sk)

  • Obchodný register SR

  • Kataster nehnuteľností SR

  • Úrad priemyselného vlastníctva SR

  • Štatistický úrad SR

  • Iné - zoznam inštitúcií, ktorým možno poslať kvalifikované podanie môžete nájsť na stránke Národného bezpečnostného úradu SR v sekcii Elektronický podpis (adresa elektronickej podateľne musí byť podatelna.gov.sk.)

 

Aké sú výhody ZEP-u

 • vyhnete sa čakaniu v dlhých radoch na úradoch

 • nie ste obmedzení úradnými hodinami

 • ušetríte nemalé finančné prostriedky (napr. napr. súdne poplatky za zápis s.r.o. sú pri použití ZEP iba 165,75 € (5 000 Sk) čo je 50% z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku.)

 

Čo potrebujete na vybavenie ZEP-u

Na vybavenie ZEP-u Vám stačia len dva doklady totožnosti (napr. OP a vodičský preukaz) a my Vám ho vybavíme na počkanie. Predtým ako nás navštívite, dohodnite si stretnutie na doleuvedených kontaktoch.

Aké služby Vám vieme poskytnúť

 • vydanie osobného certifikátu (OC)

 • vydanie kvalifikovaného certifikátu (KC) - ZEP

 • dodanie bezpečného zariadenia na uloženie kvalifikovaného certifikátu

 

Cenník

 

Ceny za vydanie certifikátu:

 • osobný certifikát 16,67 Eur (bez DPH)

 • kvalifikovaný certifikát 21,67 Eur (bez DPH)

 

Ceny za dodanie voliteľných bezpečných zariadení:

 • štandardná čipová karta vo forme bankomatovej karty (k nej sa dodáva čítačka GemPC Twin USB) – cena za kus je 69,44 Eur bez DPH (cena vrátane čítačky)

 • čipová karta vo forme usb kľúča – usb Shell – cena za kus je 55,00 Eur bez DPH


Kontakty

Košická regionálna komora SOPK
Bačíkova 5
040 01 Košice

Karol Jecko
Tel.: +421 55 6220640
E-mail: karol.jecko@sopk.sk

Úradné hodiny:

Po-Pia 8:00-16:00 hod.


 


Projekty
Partneri

Obchodná komora v Čiernej Hore

Iné
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora