Bencúrova 13, 040 01 Košice, č.tel.: 055/6220633, email: sopkrkke@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
:: Aktuálne akcie a podujatia
 
Zmena sídla KRK SOPK
Kategória: Informácie Vydané dňa:14.05.2018 (135x prečítané)
02.07.
2018
Sociálne podnikanie a možnosti jeho financovania
Kategória: semináre Vydané dňa:20.06.2018 (9x prečítané)
:: Pripravujeme
06.09.
2018
Flower Expo Poľsko
Kategória: výstavy a veľtrhy Vydané dňa:02.05.2018 (70x prečítané)
05.11.
2018
CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO (CIIE)
Kategória: výstavy a veľtrhy Vydané dňa:04.05.2018 (70x prečítané)
01.02.
2019
Global Textile Technology & Engineering Show 2019
Kategória: výstavy a veľtrhy Vydané dňa:03.01.2018 (290x prečítané)
:: Informácie
 
Výzva OPKZP-PO4-SC411-2018-41 - na výstabu energetických zariadení
Kategória: Aktivity Vydané dňa:04.06.2018 (30x prečítané)
 
Týždenný prehľad ekonomických aktualít MZVaEZ
Kategória: Informácie Vydané dňa:04.06.2018 (29x prečítané)
 
Výzva pre MSP v rámci Interreg V-A SKHU (v súlade s pravidlami Priority 1 - Príroda a kultúra)
Kategória: Informácie Vydané dňa:07.05.2018 (60x prečítané)
26.04.
2018
Ocenenia pre tých najlepších
Kategória: Veľká cena SOPK Vydané dňa:27.04.2018 (719x prečítané)
26.04.
2018
Zhromaždenie delegátov SOPK 26. apríla 2018 v Bratislave
Kategória: Volené orgány a voľby Vydané dňa:27.04.2018 (792x prečítané)
 
Zverejnenie výziev z OP Výskum a inovácie
Kategória: Informácie pre podnikateľov Vydané dňa:23.04.2018 (79x prečítané)
22.03.
2018
Zoznam veľtrhov a výstav v teritóriu Bosny a Hercegoviny
Kategória: Informácie pre podnikateľov Vydané dňa:22.03.2018 (114x prečítané)
 
PRE ČLENOV: Bezplatná služba vyhľadania obchodných partnerov
Kategória: Informácie pre podnikateľov Vydané dňa:02.01.2018 (289x prečítané)
 
PONUKA VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT TELEDOM 2018
Kategória: semináre Vydané dňa:28.12.2017 (333x prečítané)
 
Zverejnenie výziev z OP Výskum a inovácie
Kategória: Informácie pre podnikateľov Vydané dňa:19.12.2017 (319x prečítané)
 
PROJEKT - CEZHRANIČNÉ PORTFÓLIO INOVAČNÝCH SLUŽIEB
Kategória: Informácie Vydané dňa:21.08.2017 (486x prečítané)
 
Sprievodca MOK Incoterms 2010
Kategória: Služby SOPK Vydané dňa:15.01.2016; Aktualizované:16.05.2016 (10634x prečítané)
Projekty
Partneri

Obchodná komora v Čiernej Hore

Iné
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora